top of page

Vanliga frågor

Mer om vad vi gör

Hur många människor hjälper ni med ert välgörenhetsarbete?

Våra arbeten hjälper ca 4000-5000 människor.

Om jag ger ett ekonomiskt bidrag, kan jag bestämma vad pengarna ska användas till?

Ja! Du kan bli månadsgivare där vi ser där behovet är störst just nu. Eller så kan välja specifikt vad du vill att pengar ska gå till, ex. Barnfadder, Familjefadder eller matfadder etc.

Hur skiljer sig TEAM MISSION från andra välgörenhetsorganisationer?

Vi har lång erfarenhet av hjälparbete då vi har hjälpt människor sedan 1981. Våra medarbetare har ett stort engagemang och ett stort hjärta för  att hjälpa människor i behov. Vi följer kontinuerligt upp arbetet och vet att hjälpen når fram. Vi har 90-konto och står under kontroll av Svensk insamlingskontroll.

bottom of page