top of page
Volunteers Packing Food

Missionarbetet

Hur Team Mission startade

1981 besökte Christer Lindberg Filippinerna för första gången. Den resan innebar en ny inställning till livet och en brinnande längtan att få vara med och hjälpa nödens, fattigdomens och behovens barn till en bättre tillvaro. 
En dag under resan besökte han ett slumområde där det då bodde omkring en miljon människor. När han gick längs slumgatan kom en mamma med sin baby i famnen och sträckte barnet. Hon sade under tårar: "Vill Du köpa mitt barn?" När Christer såg på babyn såg han nöden i dess djuphet. Barnet var mycket sjukt på grund av undernäring. Magen var svullen. Sår på hela den lilla kroppen och hög feber. Hans ögon fylldes av tårar och han kunde inte motstå att fråga: "Hur mycket kostar barnet?" Svaret blev: "100 pesos (ungefär 30 kronor)." "Varför vill Du sälja barnet," frågade han. Tårarna strömmade efter mammans kinder och hon sade: "I vår familj har vi inget som kan hjälpa vårt barn att överleva. Vi vet att det snart kommer att dö. Vi vet också att i Ditt land kan vårt barn överleva. Vi vill att vårt barn skall få leva." 
De orden från denna mamma blev för honom ett av livets vändpunkter. I en vision såg han hur vi skulle hjälpa dessa nödens barn. Detta blev begynnelsen till Team Mission. Team Mission bildades för att bli en kanal för hjälpinsatser främst på Filippinerna men visionen har vidgats till andra länder. Under årens lopp har vi byggt upp 10 förskolor. En grundskola drivs av Team Mission med plats för 360 barn. Vi har ett omfattande hjälpprogram med matutdelning och medicinsk hjälp till fattiga människor. Dessa satsningar berör 4.000- 5.000 människor. 
Team Mission arbetar uteslutande tillsammans med församlingar på Filippinerna. Varje förskola är knutet till en lokal församling och vi har även en systerorganisation med namnet Team Mission Philippines Inc, där Romeo & Nora Corpuz är ansvariga för arbetet.

bottom of page