Nikolaj & Vladimir

 

Nikolaj Shevchuck och församlingen i Daugavpils har under en längre tid haft en vision om en lägergård där barn,ungdomar och familjer kan få uppleva avkoppling och rekreation i en varm kristen miljö. 

 Nu har församlingen fått möjlighet, genom hjälp från olika sponsorer och samarbetspartner i Norden, att köpa mark. Platsen ligger ca 30 km från Daugavpils vid en vacker sjö, i söderläge, och passar utmärkt för en lägergård.

Många läger har genomförts i provisoriska anläggningar på lägergården. De har varit mycket uppskattade och många barn har haft en underbar upplevelse med lek, glädje och gemenskap.

Nästa steg är att få bygglov, elledningar, borra brunn, bygga hus. En projektgrupp från Sverige är tillsatt för att hjälpa församlingen i arbetet.DIN GÅVA BEHÖVS FÖR att göra denna vision verklig.Vill du vara med och hjälpa barn, ungdomar ochfamiljer i Daugavpils.

 

Sänd in din gåva

 

 

Barnen är glada över hoppborgen på lägergården.