Team Mission är en hjälporganisation som har varit verksam

med att hjälpa barn i nöd sedan 1981.

På Filippinerna finns det ett stort och omfattande arbete med

grundskola, förskolor, bibelskola, klinik, mobilklinik, matutdelning,

katastrofhjälp, hjälp till självhjälp.

 

I Lettland, Daugavpils driver vi ett dagcenter för barn.

 

 

Team Mission har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.